Kalendarz myśliwski

Kalendarz polowań myśliwskich

 1. Jelenie szlachetne:
  • Byki – od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
  • Łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
  • Cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;
 2. Jelenie sika (byki, łanie i cielęta) – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
 3. Daniele:
  • Byki – od dnia 1 września do końca stycznia,
  • Łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
  • Cielęta – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia;
 4. Sarny:
  • Kozły – od dnia 11 maja do dnia 30 września,
  • Kozy i koźlęta – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
 5. Dziki – przez cały rok;
  • Lochy – od dnia 15 maja do dnia 15 lutego;
 6. Muflony:
  • Tryki – od dnia 1 października do końca lutego,
  • Owce i jagnięta – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;